Transport towarów jest bezpłatny i realizowany:

a) do sieci hurtowni TADMAR
b) bezpośrednio do zamawiającego według grafiku transportów z Centrum Dystrybucji